Светски дан дивљих врста

World-Wild-Life-day-3rd-March

Од 2014, сваке године  3. март  се сваке године  обележава као СВЕТСКИ ДАН ДИВЉИХ ВРСТА (World Wildlife Day).

very-cute-panda-climbing-tree

Након 40 година од доношења Конвенције о међународној трговини угроженим дивљим врстама флоре и фауне (CITES конвенција – 1973. године) Уједињене Нације су 3. март прогласиле међународним даном дивљих врста. Обележавањем овог дана још једном се јасно указује на значај очувања разноврсности биљака и животиња као и на проблем илегалне трговине дивљим врстама.

z_p18-world-wildlife-day

Неконтролисано коришћење и сакупљање дивље флоре и фауне представља други по значају фактор угрожавања природних ресурса, одмах после мењања или уништавања станишта. Незаконит излов или сакупљање и трговина негативно утичу на бројност популација биљака и животиња у природи, до те мере да могу довести до потпуног истребљења одређених врста.

save-animals

Save The Animals

57703

viewimage.aspx

Advertisements