Светски дан влажних подручја

world_wetlands_day-700x336

Влажна станишта су све површине на Земљи које имају особине и копна и воде, али се и битно разликују од сваког од ових станишта појединачно.  У влажна станишта спадају углавном плитки водени басени: баре, мочваре, ритови, мртваје, тресетишта, влажне ливаде, али станишта која је човек на неки начин изменио, као што су рибњаци, солане, пиринчана поља…

caj_merit_free_vreman_small

У прошлости се сматрало да су некориснa, па чак и штетне водене површине (извори болести и заразе), да их треба култивисати или чак исушивати. Због тога су многа од њих неповратно уништена. Данас знамо да су влажна станишта веома важне водене површине јер у њима живе ретке биљке и животиње. А када их не би било, значајно би се нарушила природна равнотежа на Земљи. Влажна подручја су од изузетног значаја за очување разноврсности флоре и фауне које на овим просторима проналазе своје природно станиште, првенствено птице од којих велики број припада природним реткостима.

wetlandsday-jpeg

Светски дан влажних подручја (World Wetlands Day) обележава се 2. фебруара сваке године јер је на тај дан 1971 у Рамсару (Иран) донета Рамсарска конвенција – основа за заштиту, очување и мудро коришћење влажних станишта широм планете.

ramsarska-podrucja-srbijapester__livno_opt_002

На листи влажних подручја од међународног значаја налазе се 2160 подручја, од којих је у Србији десет резервата природе – тзв рамсарских подручја.

ramsar-srbija-3508-x-2480

Advertisements