Рециклажа биоотпада – компостирање

Осим што можемо рециклирати различите материјале, као што су пластика, папир, гума, такође можемо искористити и биоотпад из наших домаћинстава. Биоотпад представља кухињски отпад (остаци од припреме хране) и вртни или зелени отпад и чини око трећину укупног кућног отпада. Он је уједно вредна сировина за производњу квалитетног биокомпоста и то поступком компостирања.

kruznitokbiootpada

Компостирање отпада је поступак који подразумева аеробну разградњу биоотпада при чему настају угљендиоксид, вода, топлота и компост – хумус, као коначни производ, и то за само за неколико недеља.

a-042308_compost_fotor

КОМПОСТИРАЊЕ (КОМПОСТ) представља најстарији и најприроднији начин рециклирања отпада! То је природан процес разградње органских материја познат и примењиван још у античко доба. Добијени производ – компост – је користан материјал, сличан хумусу, без непријатног мириса, који се може користити за кондиционирање земљишта или као ђубриво.

a-kompostiranje_page_1-1066-x-1185kompost_02

reciklaza-otpada

Advertisements