Оштећење озонског омотача

Pages from 16-01KS-SB-crop.jpg

Озонски омотач је танак слој око Земље којег у атмосфери формирају три атома кисеоника у виду озона О3. Када индустрија није постојала, у атмосфери је било мало гасова који садрже хлор (фреони). Они се користе за производњу дезодоранса и фрижидера. Чим доспеју у атмосферу разлажу се и ослобађа се молекул хлора који “напада” озон. Фреони су до данас уништили око 5% укупног озонског омотача. Због тога су неке земље спровеле мере и забраниле употребу хемикалија који оштећују омотач.
Најчешћи узроци оштећења озонског омотача су емисије супстанци, које у различитим комбинацијама садрже хемијске елементе хлор, флуор, бром, угљеник и водоник, познатије под називом супстанце које оштећују озонски омотач.
Поред фреона и халона, ту се још убрајају угљен тетрахлорид, метил бромид, метил хлороформ и бромхлорометан. Ове супстанце имају широку примјену као расхладно средство у фрижидерима, замрзивачима и другим расхладним уређајима, клима-уређајима и топлотним пумпама, аеросол распршивачима, средствима за стварање пене, средствима за чишћење и апаратима за гашење пожара.
Супстанце које оштећују озон се разграђују под утицајем краткоталасног зрачења Сунца, узрокујући ослобађање хлора и брома. Ови гасови негативно утичу на озон јер каталитички дјелују на хемијске реакције које га уништавају
Последице оштећења: меланом, катаракта, смањен имунитет, смањење популације појединих врста, смањен интензитет фотосинтезе, мутације…

Advertisements