Међународни дан биодиверзитета

bio_t

banner

Широм света, 22. маја обележава се Међународни дан биодиверзитета, датум који су установиле Уједињене нације како би упозориле и развијале свест најшире јавности о значају и неопходности очувања биолошке разноврсности, односно заустављања опадања броја врста, екосистема и гена на Планети.

bio3

Биодиверзитет или „биолошка разноврсност“ означава свеукупност гена, врста и екосистема на Земљи. Овај појам укључује три међуусловљена организацијска нивоа диверзитета:генетички диверзитет (разноврсност генетског материјала јединки и популација исте врсте); специјски диверзитет (свеукупност органских врста на Земљи од настанка живота до данас); екосистемски диверзитет (разноврсност станишта, животних заједница, екосистема и еколошких процеса).

getSmallPicture

До сада је описано и класификовано између 1.5 и  1.75 милиона органских врста на Земљи Научници претпостављају да овај број представља само мањи део укупног броја  врста на планети.  Процене укупног броја врста сугеришу постојање 13 до 20 милиона врста на Земљи.

godina-biodiveriteta-za-sajt-merged-copy_0

Заустављање опадања биодиверзитета значајно је не само са националног, већ и са међународног становишта. Према подацима Светске уније за заштиту природе – од 5.490 сисара, 78 врста је нестало или више не живи у дивљини, 188 врста је критично угрожено, 450 је угрожених и 492 су рањиве врсте.

Advertisements