Киселе кише

kisele kiše

Киселе кише представљају један од главних узрока одумирања шума и велики извор загађења животне средине. Оне поседују висок степен сумпор диоксида, азотних оксида и других хемијских једињења, која се у додиру са водом претварају у киселину.
Сумпорна киселина, на пример, има негативно деловање нарочито на биљке, јер ремети процес фотосинтезе, што има за последицу оштећење лишћа и одумирање шума. Осим за биљке, киселе кише озбиљно загађују и воде којима се драстично смањује pH вредност.
Док је уобичајена pH вредност кише око 5,5, pH вредност киселе кише је између 4 и 4,5. То значи да она садржи отприлике 40 пута више киселине од обичних падавина. Велико смањење pH вредности доводи до изумирања микроорганизама, а јавља се и проблем недостатка питке воде.
Управо загађење вода представља највећи проблем. Загађење из ваздуха киселим кишама преноси се до земље и слива се у површинске и подземне водене токове. Киселе кише су један од главних разлога смањења залиха питке воде на светском нивоу и као такве представљају озбиљан проблем.
Главни узрочници киселих киша су термоелектране, дим као последица грејања и издувни гасови који се стварају у саобраћају. Киселе кише обично изазивају штете далеко од својих стварних извора.
Слаба киселина у кишници може да нагризе кречњак у грађевинама и статуама, јер је он базног састава. После неког времена, кисела киша полако затрује језера и водотокове, угрожавајући биљни и животињски свет у тим крајевима. Из тог разлога, људи настоје да смање количину отпадних гасова које индустријске земље испуштају у ваздух.
Киселе кише умногоме лоше утичу на живи и неживи свет.

Advertisements