Дан климатских промена

svetski dan klimatskih promena-crop

Светски дан климатских промена се обележава сваког 4. новембра, када се широм планете Земље организују радионице и акције са главним циљем – информисања и упозоравања становништва на могуће или постојеће негативне последице које овакве промене могу изазвати.

Током претходних деценија и година сведоци смо све чешћих и драстичнијих промена климе, а последице које се предвиђају у наредним годинама се сматрају резултатом повећаних човекових апетита и активности.

Када се бавимо овом темом веома је важно напоменути значај ефекта стаклене баште, јер се он заснива на постојању гасова у атмосфери који Земљу одржавају топлом и који су одговорни за постојање живота. Употребом све већег броја хемијских једињења у свакодневном животу, људи су променили састав гасова присутних у атмосфери. На тај начин се стварају „ожиљци“ и топлота која нам стиже од Сунца се не рефлектује у Васиону већ се, напротив, задржава у атмосфери што даље доводи до повећања температуре. Овом појавом би дошло до проширења тропских области, клима би се потпуно променила што би довело до глобалне промене флоре и фауне на целој планети. Хране би било све мање, а воде све више због топљења ледника на половима, а самим тим и више присутних испарења затим падавина.. Гасови који имају најзначајнији утицај на ефекат стаклене баште су угљен диоксид (главни разлози повећања концентрације овог гаса у атмосфери су повећана употреба фосилних горива и сеча шума), хлорофлуорокарбонати (користе се за прављење пластичних маса и у расхладним уређајима), метан (природним путем настаје разградњом органских једињења, али највећа количина овог једнињења потиче управо из различитих индустријских постројења) и азотови оксиди (значајне количине се ослобађају током вулканских ерупција али настају и током индустријске производње као отпадни гасови).

meda

Advertisements